ബീവറേജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ ജോലിനേടാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം

കേരളത്തിലെ ബീവറേജസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലിനേടാൻ പിഎസ്സി ഔദ്യോഗിക വിഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് നടക്കുക.ഒറ്റ തവണ രെജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം, ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനാകും. വിജ്ഞാപനം: വകുപ്പ് …

ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം

ഇപ്പോഴും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നടക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആണോ നിങ്ങൾ. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം. ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമനം. കോട്ടയത്തുള്ള ഓയിൽപാം …

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അന്വേഷിച്ച് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ

തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ, അർധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏവരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. അഭ്യസ്ഥവിദ്യരായ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പഠിച്ച തൊഴിൽ ലഭിക്കാതെ അന്യനാട്ടിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഏതൊരു …

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥിര ജോലി, PCDA പുതിയ ഒഴിവുകൾ

സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ജോലി കേന്ദ്രസർക്കാറിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സുവർണ അവസരം. പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർ ആണോ നിങ്ങൾ. ഇതുവരെ ജോലി ഒന്നും ശരിയായില്ലേ. കേരളത്തിനു പുറത്ത് അതും കേന്ദ്ര …

പരീക്ഷ എഴുതാതെ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുവർണാവസരം

അലയൻസ് എയർ ഏവിയേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഒരു ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി ടീം ലീഡർ മാനേജർ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ IT Consultant ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ സൂപ്പർവൈസർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അക്കൗണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, …

ഔഷധിയിൽ ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ നിയമനത്തിന് നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ഇപ്പോഴും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നടക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആണോ നിങ്ങൾ.  ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ. മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ള താൽപര്യവും നല്ല വാക് സാമർത്ഥ്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ. എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സുവർണാവസരം. ഔഷധി നിങ്ങളെ …

ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ഒഴിവുകൾ, നോർക്ക റൂട്‌സ് മുഖേന സൗദി അറേബ്യയിൽ ടെക്നിഷ്യൻമാർക്ക് അവസരം

സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ മാർക്ക് അവസരം. യോഗ്യത ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ബാച്ചിലർ ഡിഗ്രി രണ്ടു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം 35 വയസ്സിൽ താഴെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി. രണ്ടു വർഷത്തെ …