ബീവറേജസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ ജോലിനേടാൻ ഇതാ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം

കേരളത്തിലെ ബീവറേജസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലിനേടാൻ പിഎസ്സി ഔദ്യോഗിക വിഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് നടക്കുക.ഒറ്റ തവണ രെജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം, ഔദ്യോഗിക സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനാകും. വിജ്ഞാപനം: വകുപ്പ് : കേരള സ്റ്റേറ്റ്, ബിവറേജസ് (മാനുഫാക്ച്വറിംഗ് & മാർക്കറ്റിംഗ്) കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, തസ്തികയുടെ പേര് : അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II, ശമ്പള൦ : ₹ 22200-48000/-, ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം : 36, പ്രായപരിധി :18-36. ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം … Read more

ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം

ഇപ്പോഴും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നടക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആണോ നിങ്ങൾ. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ? ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം. ഓയിൽ പാം ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിയമനം. കോട്ടയത്തുള്ള ഓയിൽപാം ലിമിറ്റഡ് ലാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത്. വോക്കിങ് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നടക്കുന്നത്. 16 8 2021 ന് 10 മണി മുതൽ 4 മണി വരെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ സമയം. താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവസരങ്ങളെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ … Read more

പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് സ്ഥിര ജോലി, PCDA പുതിയ ഒഴിവുകൾ

സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ജോലി കേന്ദ്രസർക്കാറിന് കീഴിൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സുവർണ അവസരം. പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യത ഉള്ളവർ ആണോ നിങ്ങൾ. ഇതുവരെ ജോലി ഒന്നും ശരിയായില്ലേ. കേരളത്തിനു പുറത്ത് അതും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്ഥിരനിയമനം ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കൂ പ്രിൻസിപ്പൽ കണ്ട്രോൾ ഓഫ് ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് PCDA പുതിയ ഒഴിവുകൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം. ഡിഫൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് പുതിയ … Read more

പരീക്ഷ എഴുതാതെ എയർപോർട്ടിൽ ജോലി നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുവർണാവസരം

അലയൻസ് എയർ ഏവിയേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന ഒരു ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി ടീം ലീഡർ മാനേജർ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ IT Consultant ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ സൂപ്പർവൈസർ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, അക്കൗണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, സ്പെഷലിസ്റ്റ്, ഹെഡ്, ഫേസ് മനോജ് എഡിഎം തത്ത എന്നീ തസ്തികകളിൽ 49 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 17 ഓഗസ്റ്റ് 2021 ആണ്. ന്യൂ മാനേജ്മെന്റ് സ്പെഷലിസ്റ്റ് : പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന്. പോസ്റ്റ് … Read more

ഔഷധിയിൽ ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ നിയമനത്തിന് നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ഇപ്പോഴും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന നടക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി ആണോ നിങ്ങൾ.  ഇതുവരെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ. മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ള താൽപര്യവും നല്ല വാക് സാമർത്ഥ്യവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ. എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു സുവർണാവസരം. ഔഷധി നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഔഷധി ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു വർഷം കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒഴിവുകളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിമാസം 12,000 രൂപ വരെ ശമ്പളവും ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഔഷധിയിൽ ഫീൽഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസർ … Read more